திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் திருவிழா 2022 – இரண்டாம் நாள் காலை

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோயிலில் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா இரண்டாம் நாளான இன்று (28.11.2022) காலை அருள்மிகு சந்திரசேகரர் சூரிய பிரபை வாகனதிதிலும் விநாயகர் மூஷிக வாகனத்திலும் மாட வீதி வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் திருவிழா 2022 – இரண்டாம் நாள் காலை
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் திருவிழா 2022 – இரண்டாம் நாள் காலை
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் திருவிழா 2022 – இரண்டாம் நாள் காலை
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் திருவிழா 2022 – இரண்டாம் நாள் காலை
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் திருவிழா 2022 – இரண்டாம் நாள் காலை
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம் திருவிழா 2022 – இரண்டாம் நாள் காலை