திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நாளை (27.02.2024) வருங்கால வைப்பு நிதி குறை தீர்வு கூட்டம்!

திருவண்ணாமலை மாவட்ட வருங்கால வைப்பு நிதி குறை தீர்வு கூட்டம் நாளை (27.02.2024) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை திருவண்ணாமலை வித்யா மந்திர் மெட்ரிக் பள்ளியில் நடைபெறுகிறது.