திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா 2023 – ஒன்பதாம் நாள் காலை!

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோயிலில் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் ஒன்பதாம் நாளான நேற்று (25.11.2023) காலை விநாயகர், சந்திரசேகரர் புருஷா முனி வாகனத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார்.

 
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா 2023 – ஒன்பதாம் நாள் காலை!
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா 2023 – ஒன்பதாம் நாள் காலை!